Subsidie energiebesparing eigen huis

Huiseigenaren die zelf in hun huis wonen, kunnen subsidie van het Rijk krijgen voor energiebesparende maatregelen. De subsidie ‘energiebesparing eigen huis’ kan vanaf 15 september 2016 aangevraagd worden via www.rvo.nl.

U moet minstens twee verschillende soorten isolatie van voldoende omvang toepassen bijvoorbeeld: isolatie van dak, gevel, vloer/bodem of spouwmuur of hoogrendementsglas.

Verenigingen van eigenaren

Ook verenigingen van eigenaren (VvE’s) kunnen voor hun complex met koopwoningen subsidie krijgen voor isolatie. Daarnaast is er voor VvE’s subsidie voor energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan en procesbegeleiding.

Maatregelen in woning of gebouw

Wie subsidie krijgt voor het toepassen van minstens twee verschillende soorten isolatie, kan daarnaast ook subsidie krijgen voor aanvullende maatregelen. Dat zijn bijvoorbeeld isolerende deuren, energiezuinige kozijnen bij de toepassing van driedubbel glas, warmteterugwinning of een CO2-gestuurde ventilatiesysteem of balansventilatie met warmteterugwinning.

Wie zijn héle huis of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus van € 4.000 bovenop de subsidie. Voor verenigingen van eigenaren geldt die bonus per appartement.

Energiebespaarlening

Het is mogelijk een gunstige lening af te sluiten om energiebesparende maatregelen te financieren. De nieuwe subsidie en de Energiebepaarlening zijn te combineren. Ook een combinatie van de rijkssubsidie met bijdragen van een gemeente of provincie is mogelijk.

Voor de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel is de Investeringssubsidie duurzame energie beschikbaar.

Meer informatie: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis