Beslagen ramen: condens op dubbel glas

Beslagen ramen: condens op dubbel glas

Beslagen ramen zijn ’s ochtends geen onbekend verschijnsel in het voor- en najaar. 'Hoe kan dat nu? Ik heb toch dubbel glas of HR++ glas? Bij mijn oude ramen gebeurde dat niet! Isoleren mijn kunststof of aluminium kozijnen wel voldoende?' Laat ons u geruststellen, het heeft in de meeste gevallen niets met de kwaliteit van de kozijnen of ruiten te maken. Integendeel, het ontstaan van condens is geen mankement. Het moderne isolatieglas is een strikte 'warmtebarrière'. Het houdt de warmte van de woning binnen, waardoor de buitenste ruit koel blijft in de ochtend. Als 's morgens de vochtige buitenlucht afkoelt slaat de dauw neer op alle koude oppervlakken.

HR++ glas of tripple glas zorgt voor een hoge warmte-isolatie van uw woning. En ook de hedendaagse kunststof en aluminium kozijnen dragen hier aan bij. Met hun holle kamers houden de kozijnen net als het isolatieglas de lucht vast. Dit zorgt voor optimale isolatie en daarmee realiseert u een enorme energiebesparing. Bovendien kan het binnenklimaat in huis behoorlijk verbeteren: in de winter wordt de kou en in de zomer de warmte buiten de deur gehouden. De temperatuur in huis wordt gelijkmatiger en dat is erg prettig en comfortabel wonen.

condens_550x550.jpg

Condens tussen het glas

Condensvorming tussen de ruiten, dus in de spouw, mag natuurlijk niet voorkomen. Neemt u in dat geval direct contact op met uw leverancier. Vocht tussen de ramen is een indicatie dat het dubbele raam lek is. Het lek laat het edelgas tussen de glasplaten ontsnappen, waardoor het isolerende effect verloren gaat. Door uitzetten en afkoelen krijgt vochtige lucht vervolgens de kans zich tussen de glasplaten te nestelen. Bij afkoeling condenseert het vocht op de koudste kant. Dit is vooral zichtbaar in de winter. Als de condens zich maar op één kozijn voordoet, dan heeft u hoogstwaarschijnlijk een kozijn dat aan vervanging toe is.

Een lek raam kan ontstaan door ouderdom, een fabricagefout, glasbreuk of doordat het raam niet goed geplaatst is. Wat de reden ook mag zijn, het vocht tussen de glasplaten is niet te verwijderen en betekent dat het glas vervangen moet worden. Hoef Kozijnen biedt u, bij normaal gebruik, altijd 10 jaar garantie op kozijnen, ramen en montage. Vakkundig geplaatste ramen hebben genoeg steun, ventilerende glaslatten en goed kitwerk.

Beslagen buitenzijde

Het ontstaan van dauw zie je in de natuur overal en werkt overal volgens dezelfde natuurkundige wetten. Lucht kan maar een beperkte hoeveelheid waterdamp opnemen. Hoe warmer de lucht, hoe meer vocht de lucht kan opnemen. Als vochtige warme lucht in aanraking komt met koude oppervlakken zoals bv. glas, koelt het af en condenseert een deel van de waterdamp in de vorm van dauw. U ziet dit vaak tijdens de ochtenduren in het voor- en najaar als de lucht veel vocht bevat en genoeg gelegenheid heeft om af te koelen. Dit gebeurt vaker bij dakramen omdat ze meer afkoelen dan verticale ramen.

De condens verdwijnt in de loop van de ochtend, zodra de temperatuur oploopt en de lucht weer meer vocht kan opnemen. Condensvorming is dus geen materiaalfout, maar een gevolg van de zeer hoge warmte-isolatie van het glas. Het beslaan van uw ramen aan de buitenzijde is niet te voorkomen. Eventueel droogwrijven van de ruit heeft geen zin. Zolang de buitentemperatuur laag en de luchtvochtigheid hoog is, zal de condens terug komen.

Overigens hoeft het niet zo te zijn dat al uw ramen aan de buitenzijde beslaan. De stand van de wind, beschutting door struiken en andere zaken kunnen dermate invloed hebben, dat een gedeelte van de ramen juist niet of juist wel beslaat. Het kan dus gebeuren dat u aan één zijde van het huis wel condens heeft en aan de andere zijde niet. De ruiten isoleren echter even goed. Ruiten die bijvoorbeeld onder overstekken zitten, of op de wind staan, hebben vaak juist géén last van condensvorming.

Bij oudere isolatieruiten ontstaan soms geen condens omdat ze een slechtere warmte-isolatie hebben. Dan gaat de warmte uit het gebouw door het glas verloren. Het buitenglas wordt ongewenst verwarmd, wat ten koste gaat van de gasrekening en het wooncomfort.

Er is een manier om te voorkomen dat condens op ruiten neerslaat. Hoef Kozijnen levert glas met een anti-condenscoating. Met deze coating treedt condens pas op vanaf een relatieve luchtvochtigheidsgraad van 97%. Bij glas zonder coating is dat 77%, blijkt uit onderzoek van het Fraunhofer Institut für Bauphysik. Daarnaast maakt de coating het glas zo glad dat ook vuil of resten schoonmaakmiddelen niet op het glas blijven hechten.

Beslagen binnenzijde

Condensvorming en beslagen ramen aan de 'kamerkant' van het raam komt zelden voor, maar is niet uitgesloten. Het ontstaat meestal bij een lage buitentemperatuur en een hoge luchtvochtigheid in de woning. In badkamers, keukens en zelfs woonkamers, waar zeer veel vocht aanwezig is, kan het voorkomen dat uw ramen beslagen raken. Dit komt niet door de dubbele beglazing, maar door een combinatie van temperatuur en vochtigheid. Dit verschijnsel is praktisch alleen te bestrijden door de luchtvochtigheid omlaag te brengen door beter te ventileren. Denk hierbij aan ventilatieroosters, mechanische ventilatie en het regelmatig luchten door ramen open te zetten. Een vochtigheidsniveau tussen 40% en 60% is ideaal. Hoe beter isolerend uw glas is, des te kleiner het risico op condensvorming aan de binnenzijde. Met HR++ beglazing is het risico op beslagen ramen aan de kamerzijde het kleinst, alleen bij een hele hoge luchtvochtigheid en geringe ventilatie is condensvorming nog mogelijk. Bij standaard isolerend dubbelglas en zeker bij enkele beglazing zal eerder condens aan de kamerzijde ontstaan.

Als uw kozijnen aan vervanging toe zijn, laat dan Hoef Kozijnen u bijstaan in de juiste keuze voor uw woning. Niet alleen wordt condensatie aan de binnenkant van het kozijn uitgesloten, ook ziet u het verschil als de energierekening in de bus valt!